Taka historia mi się przypomniała:
– Tato, co to jest zespół Dżem?
– Synku, w czasach, kiedy nie było jeszcze komputerów, autotuningu, studyjnego obrabiania dźwięku, sampli, muzycznych mikserów, istnieli tacy mityczni ludzie, którzy tworzyli muzykę, która autentycznie przemawiała do twojej duszy.

Tym nieco zaskakującym wstępem, również dla mnie, chcę przejść do tego fragmentu ewangelii:
(J 1, 47-51)
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: ” Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: ” Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Jak ważne jest to stwierdzenie Pana Jezusa: „Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Bez żadnych wyobrażeń, bez żadnych wyimaginowanych pomysłów, które bardziej potrafią zaciemnić obraz Pana Boga. Mamy zaufać, mamy podążać za Nim. W przypadku Natanaela zadziałał początkowo efekt zaskoczenia. Skąd On tyle o mnie wie? Widział mnie gdzieś w jakiejś sytuacji…co ja wtedy robiłem? Bóg, który towarzyszy mi w każdej chwili mojego życia.
Szczególnie to dziś pokazuje święto, które obchodzimy, a mianowicie Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Zwiastunowie Dobrej Nowiny, posłańcy Boży. Tych to się dopiero słucha…jak za dawnych lat.
– Synku, w czasach, kiedy nie było jeszcze autostrad, autotuningu, studyjnego obrabiania dźwięku, coverów, muzycznych mikserów, istnieli tacy posłańcy, którzy przenosili Słowo, które autentycznie przemawiało do twojej duszy.
Dobrego dnia