W kolejnym dniu udało się znowu parę rzeczy. Nalatałem się jak głupi. To nic. W czasach pandemii zarażaj dobrem. Lubię to hasło i żyję nim.
Z modlitwą za Was.