Tak po prostu usiąść.
Tak zwyczajnie.
Bez pośpiechu, bez nadęcia, lecz nie bez sensu.
Utraty.
Taka obecność, która daje poczucie wolności.
Spełnienie przychodzi z czasem, potem, za chwilę, trzy momenty, może dwa.
Nasze zmysły świrują albo zasypiają, bo nie ma tu dla nich nic atrakcyjnego. Nic do oglądania – kawałek hostii w monstrancji. Nic do słuchania – cisza.
https://pl.aleteia.org/2016/11/24/nic-do-ogladania-tylko-kawalek-hostii-nic-do-sluchania-tylko-cisza-o-co-chodzi-w-adoracji/
Olsztyn, ul. Morwowa 10
8.00 – 18.30
czw 8.00-22.00
On jest.