Tydzień Miłosierdzia powoli zaprasza nas do wejścia w 3. już tydzień okresu wielkanocnego. W tym roku tak ładnie (w moim odczuciu) łączy się z początkiem maja, który mieni się różnorodnością kolorów i barw.
Dziś rozważając słowa modlitwy brewiarzowej w nawie, w której mamy obraz Miłosiernego – przyszły mi inne słowa. I ujęły: „Niech pędzel mistrza pokryje was różnorodnością kolorów, które tylko z pozoru wydają się bezładnymi bohomazami”
o. Jean-Pierre de Caussade: „Powierzenie się Opatrzności Bożej”
Rzeczywiście jak wiele potrzeba zobaczyć w sobie działania Boga, a jak często ten obraz jakby za mgłą, niewyraźny.
Pan robi swoje.