Komplement – ot taka cudna wspaniałość, która wprawia nas w dobre samopoczucie. Komplement:
1) czerwienimy się;
2) uciekamy, żeby nikt nie zobaczył, że 3) jesteśmy w czymś dobrzy, itd.
4) rozkłada na łopatki.
Z dzisiejszego słowa:
„Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach” (por. Mt 21, 43.45-46)
Ten odrzucony kamień to dla nas dziś największy komplement.
1) Miał kolor czerwony, ale od krwi;
2) nie uciekł;
3) był w tym tak dobry, że aż do bólu skuteczny;
4) rozłożony na łopatki.
Jak mówić szczerze, to żyć tak samo, aby być cudem w Jego oczach.
Cudem jest w Twoich oczach?
Cały czas trwa Wielki Post-ęp.
wielki postep