W necie można wynaleźć wiele kapitalnych rycin, rysunków, tudzież obrazów. Oto jeden z nich.
dziwne

Z dzisiejszej Ewangelii:
„Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (Łk 16, 31)
Dziwne, wyspałem się inaczej niż sobie pościeliłem.
Dziwne, wierzę inaczej niż chrzest mi szeptał.

Jeśli nie słuchają…