On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni
1 P 2, 24

Czy trzeba czegoś więcej?
Ups!
Pokonał śmierć!