Jak ważne jest usłyszeć prawdę, nawet jeśli miałaby ona być trudna do przyjęcia. Jezus wyraźnie docenia w Cezarei Filipowej Piotra. W oczach Apostołów urasta do człowieka, na którym można polegać jak na Zawiszy.

Czyżby?
Piotr na wiele się odważył mówiąc, kim dla niego jest Jezus. Powiedział prawdę. Wiezry wtedy w nią. Tylko, że okazało się to czasowe. I to nie do niego na krzyżu powiedział Jezus – „dziś ze mną będziesz w raju”. Jedynie do prostego łotra, któremu wystarczyła chwila prawdy… o sobie.
Mocne.