(Łk 10,1-9)
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał

72 posłanych. To dużo.
Nie zawsze Słowo Boże w nas zasiane wzrasta i daje stokrotny plon.

Zapominamy jednak,
że ono się
nie starzeje.