(1 Krl 11, 29)
Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz.

Jak ważne jest dziś w Słowie życia zauważenie pierwszego czytania.
W jakimś bliżej nieokreślonym czasie dla Jeroboama nastąpiło spotkanie. Wykonał on zapewne coś , co robił każdego dnia. Jednak właśnie w tej chwili doszło do spotkania dwóch osób. U proroka jest jednak pewien szczegół – nowy płaszcz. To oznaka godności; Pan obleka swojego sługę. Jego zadaniem jest teraz głoszenie słowa; takie namaszczenie do posługi.

Pan Bóg chce Ciebie, czeka na Ciebie. To wyraźnie widać w Ewangelii.
Nawet, jeśli nie ma płaszcza, a jest ślina.
To wystarczy.
Nic, co ludzkie, nie jest Bogu obce.

Jezus mówi:
Otwórz się
a nie:
Otwieraj się