40

Zbyt często nasze modlitwy są tylko planami, które podsuwamy Bogu do zatwierdzenia.
Lecz gdy prowadzi nas Duch Święty, modlitwa natychmiast wznosi się ponad poziom petycji.
(Abp Fulton Sheen)
Ogień Ducha świętego może nas oczyścić. Jeśli chcesz – powiedział trędowaty do Jezusa. Jeśli chcesz. Jeśli przestaniesz planować. Boisz się?

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo4.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku
. Iz 42, 1-3

A jednak w tym wszystkim zapominamy o ważnej kwestii:
Nie ma światła bez spalenia.