Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.
/ Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę

A-dam po-wstanie. Tak zrobi z Tobą Bóg. Możesz poczuć się nieswojo, jeśli święconka przeszkadza i zasłania. Jezus nie przyszedł dla jaj.
Mówi dziś św. Ambroży z Mediolanu:
Nie adorujemy pustego grobu, ale Chrystusa Zmartwychwstałego! Nie wpatrujmy się niemy kamień, ale w tabernakulum, tam, gdzie jest ukryty Ten, który żyje dla Eucharystii; nie celebrujmy na zimnym marmurze, ale na ołtarzu Jego Ciała i Krwi; nie przynośmy kwiatów, które marnieją, ale dobre czyny, które są skarbem w niebie.
[wykład Ewangelii według św. Łukasza, 10.140n]
Niech dziś nie zabraknie Ciebie w Komunii. Proszę Ciebie i zachęcam, On może więcej niż ci się wydaje, niż możesz sobie wyobrazić, wymalować w przestrzeni swojej wyobraźni.
miejsce