zbudz

Panie Jezu, nie jestem krzyża Twego godny,
nie jestem godny,
ale głodny.

I chcę za Tobą mówić:
Pragnę…
„Zbudź się o śpiący i powstań z martwych a zajaśnieje Ci Chrystus” św. Paweł do Efezjan