Zaskoczyła mnie wczoraj podczas modlitwy z młodzieżą pewna rzecz. Podczas rekolekcji prowadziliśmy Adorację. Taką jak zwykle podczas Lidzbarskich Duchowych Inhalacji. To doświadczenie było niezwykłe. Zobaczyliśmy trąd, jakąś naszą ubogość, niedołężność i jak niełatwo było prosić o uzdrowienie z niego. Jak niełatwo było podejść do Jezusa w Eucharystii. Strach. Przeciętność. Każdy chce pozbyć się swoich różnych słabości, trądów, chorób, niedostatków. Nikt, szczególnie w młodym wieku nie chce być widzianym słabym. I tak myślę sobie, że Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego nie jest taka zero-jedynkowa.
Podszedł trędowaty do Jezusa, podszedł blisko, zbyt blisko. Odwróć moje oczy, niech nie patrzą na mnie, na moją, marność – zdawać by się mogło, rzekł. Rozbij wszystkie lustra, które chowam po kątach… One przypominają mi o mojej brzydocie…
Jak patrzeć na tę osobę, jak ten trąd zobaczyć, nie odwrócić wzroku? Jak patrzył Jezus? I nagle taka myśl, że On nie widział jego trądu, zobaczył wnętrze, ten strach, może taką nić nadziei, ze może chociaż On naprawi mnie…
I przychodzi taka prosta wielkopostna myśl. Jak często tracę czas na to, by myśleć o tym, co brzydkie. Mam podobnie jak w Adwencie – czuwać. A czuwać, to znaczy mieć oczy otwarte na chwilę obecną.
W tej Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego nie trąd jest ważny, a to, że uzdrowić i zaskoczyć może Pan w każdym momencie. Teraz rozgrywa się moje życie. I muszę uważać, żeby nie uciekło między palcami. Żebym nie zobaczył tylko brzydoty, ale całego siebie.

Trędowaty czuł się odrzucony. Potem nie bardzo wiedział, jak z tego nowego daru skorzystać. no bo nikt cię już nie zaczepia, nie rzuca w ciebie kamieniem (to w końcu jakaś forma kontaktu). Nastąpiło wyzwolenie. I co dalej?
To wyzwolenie trzeba sobie pielęgnować. W tym miejscu przypominają mi się takie słowa:
Kapłan powinien być jak monstrancja, nie zasłaniać Chrystusa sobą. Chrystus powinien być w centrum jego działania. Idąc za Jezusem powinniśmy być przygotowani na wszystko, nawet na odrzucenie.

Miłego słuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=Ptd33KfWoP0