W Ewangelii z 5 niedzielnej odsłony Wielkiego Postu do Jezusa przyprowadzają kobietę. Prawie wszyscy nadają jej imię KOBIETA CUD-ZOŁOŻNICA. Chrystus z całego tego zgiełku wrzasków i oskarżeń zostawia tylko CUD…
Kobieta CUD
Zanim to jednak przekaże, to przed nią zgina się, kłania się do ziemi. Proch przestaje być tylko prochem. Przekazuje prawdę zawartą w Księdze Rodzaju: “ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”(2,7) Ożywił ją i stała się kobietą CUD. Bez reszty.