W naszych kościołach różnie się śpiewa. Czasem jest to naprawdę irytujące jak można kaleczyć muzykę w liturgii. Sam czasem łapię się nad tym, że czegoś nie dośpiewam, czegoś w ćwierćnucie nie dociągnę. Każdego dnia jednak zdaję sobie sprawę, że ta modlitwa wieczorna być może ostatnią może się okazać. Prawda? Trudno to uchwycić, że jutro może nie nastąpić.
W Wielki Wtorek sprawowałem Eucharystię b późno. Wszyscy, którzy pomagali przy upiększaniu świątyni przed Wielką Nocą, już poszli spać. W Kościele została po nich pustka. Świątynia, jeszcze przed chwilą gwarna, ucichła zupełnie. Chciałem zatrzymać tę chwilę. Rozpocząłem Eucharystię. Półmrok, parę świec, słowa wypowiadane półgłosem. Wielkie wzruszenie udzieliło mi się. Czy z takim wzruszeniem patrzyli tego wieczoru uczestnicy katedry Notre Dame? Mając nadzieję na kolejne wyrażenie swojej modlitwy w TYM kościele, w TEJ wspólnocie. Taką modlitwę wyrażono w Nieszporach w dniu pożaru Notre Dame:

Śpiewano m. in. pieśń (1 P 1, 3-9)

Niech będzie błogosławiony
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego,
które jest zachowane dla nas w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni
mocą Bożą dla zbawienia,
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się,
choć teraz musicie doznać trochę smutku
z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota,
które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.

Wy, choć Go nie widzieliście, miłujecie,
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały,
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Próbuje się w ogniu.
Tak.
https://pl.aleteia.org/2019/04/16/bohaterski-ksiadz-ocalil-cenne-relikwie-nie-wykazywal-zadnego-strachu/?fbclid=IwAR157EV0GrhJ-WXQym191TYsSltQDHd0AezLPzkJT6M0XbPj_NAeXKGA_Z0