Ot, zwykły-niezwykły (niepotrzebne skreślić) oddech Bożego Ducha.

https://olsztyn.gosc.pl/doc/3773950.Pragnienie-naszych-serc
Gloria in excelsis Deo!