Kto nie oddycha Bogiem
ten udusi się sobą.

Jakie to prawdziwe…